Complete set concept eindtermen nlt klaar!

Op donderdag 7 december 2023 hebben we van de VakVernieuwingsCommissie NWV een volledige set eindtermen voor nlt (en voor de andere bètavakken) gekregen. Net als bij de vorige ronde in juni kun je vanuit je interesse en deskundigheid commentaar geven. Dat commentaar wordt door de Vereniging gebundeld en begin januari verder verwerkt in een samenvattend commentaar vanuit de hele advieskring voor de bètavakken.

DOCUMENTEN AANVRAGEN

Via onderstaand formulier kun je een aanvraag indienen om inzage te krijgen in de volgende documenten:

  • Een toelichting op het product en de adviesvragen
  • Het concept examenprogramma nlt

FEEDBACK GEVEN

Jouw feedback op deze concept eindtermen is erg waardevol. Je kunt je commentaar op drie manieren aan ons kenbaar maken:

Het examenprogramma begint nu echt zijn definitieve vorm te krijgen. Uiteraard hopen we dus dat veel van onze docenten en andere experts de moeite willen nemen om de voorstellen te lezen en commentaar te geven, ook al is de tijd om dit te doen wederom kort. Daar hebben wij helaas geen invloed op.

Vul onderstaand formulier in om de documenten te downloaden.