Kerndoelen en eindtermen: bijna klaar!

De actualisatie van de examenprogramma’s voor de natuurwetenschappelijke vakken, waaronder nlt, is in volle gang. Kijk nog maar eens op de website van de NWV. Begin december zullen het raamwerk en alle uitgewerkte eindtermen in concept worden gepresenteerd aan de advieskring. Daarna hebben we als Vereniging tot half januari de tijd om onze reactie te geven.

Jouw mening is nodig!

Namens de Vereniging zal voorzitter Pieter Hogenbirk de reactie weer vormgeven, maar daar heeft hij jullie voor nodig! We zullen er voor zorgen dat in december de voorstellen verspreid worden. Net als vorige keer vragen we via een vragenformulier om reacties. Ook organiseren we dinsdag 9 januari nog een webinar (16-17.30 u) waarop we iedereen de gelegenheid willen geven reacties op de voorstellen met elkaar te delen.
Als we de voorstellen in december verspreiden kun je je via de website opgeven voor het webinar. Houd nieuwsbrief en website hiervoor in de gaten.

Ook in december worden de concept kerndoelen Digitale geletterdheid en Burgerschap aangeboden aan het veld. Zie ook Actualisatie kerndoelen | SLO. Daarna kunnen scholen zich opgeven om deze kerndoelen uit te proberen en didactisch vorm te geven. De kerndoelen Nederlands en Rekenen en wiskunde zijn onlangs door de SLO gepubliceerd.

Kerndoelen voor de onderbouw

Kerndoelen voor het leergebied Mens en Natuur voor po en onderbouw vo worden aan het einde van dit schooljaar verwacht. Ook daarvoor start dan een “fase van beproeven”. Voor scholen die de bètavakken meer in samenhang willen gaan geven, bijvoorbeeld met de nlt-modules voor de onderbouw, een mooie kans!