Middagprogramma nationale conferentie nlt 2024

Bekijk hier het aanbod van workshops tijdens het middagprogramma (14:00 - 15:30) van de nationale conferentie nlt 2024. Bij je inschrijving kun je je voor twee werkgroepen inschrijven: eentje uit het ochtendprogramma en eentje uit het middagprogramma. Voor het overzicht van het ochtendprogramma: klik hier!

Middag workshop 1

Middag workshop 1

EEN STEVIG GEBOUW VOOR NLT, MET HET SEIN OP GROEN

Hoe is nlt op jouw school georganiseerd? Wat is daarvan vastgelegd? En wat heb je daaraan? Hoe ga je om met het stoplicht en overstappers h – v?

WAT GA JE DOEN?

In deze werkgroep vergelijken we bestaande nlt-plannen, zoals ze op verschillende scholen in gebruik zijn en we werken met elkaar aan de opzet van een nlt-vakleerplan. Aan het eind van de werkgroep beschik je over de contouren van een praktisch plan voor een stevig nlt-gebouw, dat je kunt bespreken met je collega’s en directie en kunt gebruiken op je school.

DOOR

Ange Taminiau, Jenneke Krüger

Middag workshop 2

Middag workshop 2

WERKEN MET WETROPOLIS-MODELLEN VOOR WATER IN DE ONDERGROND

Extreme regenval of droogte door klimaatverandering, bemesting en gifstoffen hebben grote invloed op de kwaliteit van grondwater. Aan de Nederlandse kust en op eilanden (ook in Nederland) dringt zeewater binnen. Landbouwgrond of drinkwater kan daardoor zout worden. Met goed beheer van zoet water kan dit worden tegengegaan. Hoe? Dat kan worden onderzocht met fysieke modellen, zoals de Hele-Shaw cel. Als vervolg op het project Wetropolis hebben we werkwijzen ontwikkeld waarmee leerlingen aan de slag kunnen. Bij modules als Dijk van een Dijk, Ruimte voor de Rivier, Deltatechnology, of Duurzame Ontwikkeling is dit in te zetten. Zichtbaar maken van de stroming in de ondergrond, het gedrag van zout en zoet water en de verspreiding van gifstoffen of meststoffen wordt in een Hele-Shaw cel mogelijk.

WAT GA JE DOEN?

We gaan in deze workshop een paar situaties (eiland, sloot, kustlijn) in de Hele-Shaw cel modelleren, en op die manier ook zoeken naar mogelijke oplossingen om vervuiling van grondwater of verzilting van het akkerland tegen te gaan. We gaan niet uitgebreid werken met Wetropolis-modellen voor oppervlaktewater, maar laten wel iets zien van mogelijke toepassing bij het vak nlt.

DOOR

Wout Zweers, Jan Jaap Wietsma

Middag workshop 3

Middag workshop 3

NIEUWE MODULES: AI EN TRANSPORT VAN DE TOEKOMST

Verschillende nieuwe onderbouwmodules worden tijdens deze workshop belicht:

  • Voor nlt in de onderbouw zijn er nu twee modules ontwikkeld over artificiële intelligentie (AI), namelijk de modules ‘Kennismaking met AI’ en ‘AI: Echt of Nep?’.
  • Transport is verantwoordelijk voor de grootste schade aan het milieu. Alleen al in Nederland bedraagt de milieuschade als gevolg van transport per jaar 31 miljard euro. Kortom, als we nadenken over het transport van de toekomst, dan is milieuvriendelijk transport enorm belangrijk. Daarnaast gaat onze maatschappij steeds sneller, transport moet daarom ook efficiënt zijn. Snel transport vraagt ook weer om hogere veiligheidseisen. Het transport van de toekomst zal er dan ook heel anders uitzien dan ons huidige transport. Leerlingen uit de derde klas worden in deze module ware futurologen en gaan op onderzoek uit om zo te ontdekken hoe het transport van de toekomst eruit ziet. Dat doen ze door een aantal spannende practica te volgen, een kleine ontwerpopdracht uit te voeren, wat theoretische kennis op te doen en een afsluitende eigen onderzoek uit te voeren waarbij ze hun eindproduct op een informatiemarkt presenteren.

WAT GA JE DOEN?

In deze workshop geven we een inkijkje in beide modules en zullen ook zelf aan de slag gaan met enkele van de opdrachten uit de modules.) Wil jij meer weten over de inhoud van deze modules en daarnaast wat materiaal van ons testen? Schrijf je dan in voor deze workshop.

DOOR

Charlotte Zwetsloot en Margot Verwei

Middag workshop 4

Middag workshop 4

STEM TOEPASSEN IN ONDERBOUW-LESMODULES OVER KORALEN, INSECTENHOTEL, TROPOMI EN MEST

In deze workshop worden verschillende onderbouwmodules onder de loep genomen. En er wordt aandacht besteed aan: hoe komt zo'n module eigenlijk tot stand? Hoe verloopt het proces rond het maken van een nieuwe onderbouwmodule? Hoe ziet een goed voorstel eruit en hoe verloopt het schrijfproces?

Leerlingen verdienen in de lesmodule ‘insectenmunten’ door de token-opdrachten extra goed en uitvoerig uit te werken. Deze verdiende munten kunnen ze inzetten om het materiaal waaruit zij hun insectenhotel gaan fabriceren, aan te schaffen. Ale grondstoffen hebben immers een prijs. Leerlingen doen onderzoek naar de kansen die hun huidige omgeving biedt aan insecten. Welke soorten insecten komen er al voor? Op welke manier kan ik die leefomgeving positief beïnvloeden? Met welke materialen kan ik insecten een geschikte schuil of broedplek aanbieden?

Leerlingactiviteiten binnen deze lesmodule zijn: Samenwerken, technisch tekenen, werken van 2D naar 3D, onderzoek uitvoeren en een product opleveren dat ondersteund wordt middels een presentatie van het ontwerpproces. Kortom, genoeg inspiratie in deze workshop!

WAT GA JE DOEN?

Naast een presentatie over de genoemde modules, is het voor iedereen die overweegt zelf een module te maken een uitgelezen kans om daar vragen over te stellen. Daarnaast is er aandacht voor ideeën rondom de inzet van onderbouw lesmodules nlt in het curriculum. Welke criteria hanteer je in de keuze ervan? En hoe zorg je voor aansluiting met het curriculum voor nlt in de bovenbouw? Tot slot: de adviezen van de vakvernieuwingscommissie wijzen richting de invoering van meer vakovertijgend (STEM) onderwijs. Hoe kan je lesmodules nlt inzetten om vakoverstijgend onderwijs op je school vorm te geven?

DOOR

Hans Mulder en Suzanne Calabretta

Middag workshop 5

Middag workshop 5

TEXTIEL

Zelf aan de gang met patroondelen voor een T-shirt? Puzzelen, meten en berekenen of een petje wel past? Een tas of shirt beschilderen mat natuurlijke kleurstoffen van een henna- en indigoplant en rode kool? Ervaar actief hoe leuk het is om biologie, scheikunde en wiskunde toe te passen in de context van mode en kleding.

WAT GA JE DOEN?

Een tipje van de sluier lichten wij op over de andere ontwerp- , onderzoeks- en denkopdrachten van de kersverse module ‘van katoenplant tot T-shirt’ . Een module die wij ontwikkelen voor drie leerjaren en flexibele inzetbaarheid voor zowel een projectweek als een lessenserie. De rode draad van duurzaam produceren geeft stof tot positief en creatief nadenken over oplossingen. Tijdens deze workshop kom je daar alles over te weten.

DOOR

Tess Geerts en Yo van Dijk

Middag workshop 6

Middag workshop 6

DE MODULE LOGISTIEK: SERIOUS GAMING MET AANSPREKENDE CONTEXTEN

De kracht van de module Logistiek is dat deze onderwerpen bevat die niet op school behandeld worden, maar wel veel terugkomen in de baantjes van leerlingen en in het dagelijks leven. De theorie in de module bevat veel wis- en natuurkunde, maar heel anders dan leerlingen gewend zijn. De module zelf is inmiddels verouderd. Daarom wordt de module nu aangepast, waarbij moderne contexten centraal staan zoals smartgrid, crowdcontrol, QR codes, enzovoorts. De aangepaste module is een combinatie van theorie, gamificatie en praktijkopdrachten.

WAT GA JE DOEN?

In de werkgroep gaan we aan de slag met een aantal games en praktijkopdrachten en presenteren we een aantal nieuwe contexten en ideeën voor de module. Denk daarbij aan spellen waarbij leerlingen aan de slag gaan met de voorraden van de supermarkt, een snelle route vinden, een smartgrid maken of het plannen van activiteiten in een autofabriek en de effecten daarvan op de productiesnelheid.

DOOR

René van Helden en Sander Haemers

Middag workshop 7

Middag workshop 7

KLIMAATVERANDERING: NU HET NOORDPOOLGEBIED OPWARMT

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een herziening van de module klimaatverandering. Het theoretische gedeelte is opgefrist. Daarnaast zijn er nieuwe PO’s toegevoegd waar we uiteraard wat langer bij stilstaan.

WAT GA JE DOEN?

We gaan een aantal van de nieuw toegevoegde practica uitvoeren. Deze practica komen uit de klimakoffer van het Ludwig-Maximilians-Universität München. De nieuwe practica die zijn opgenomen als keuze in de module laten leerlingen verschillende aspecten van klimaatverandering ervaren. Daarnaast willen we ook ruimte geven om de verschillende good practices met de module uit te wisselen. De uitgewisselde good practices worden verzameld en ook zal er ruimte zijn voor het uitwisselen van tips en trucs rondom de module.

DOOR

Kees Denneman en Olga van den Boomgaard

Middag workshop 8

Middag workshop 8

LOB IN DE NLT-LES

Eén van mooie opbrengsten van het vak nlt is dat de leerlingen beter in staat zijn om een weloverwogen keuze te maken voor een vervolgopleiding en beroep. Je speelt hier als docent een belangrijke rol in: door jouw handelen kun je leerlingen de relevantie laten inzien van de behandelde stof voor vervolgstudie en beroep. En je kunt leerlingen laten ervaren en verwoorden wat ze persoonlijk interessant vinden, waar ze goed in zijn of waar ze zich in willen verbeteren.

WAT GA JE DOEN?

In deze workshop krijg je tips hoe je jouw lessen nog meer loopbaangericht kunt maken. Vervolgens wissel je uit met andere docenten hoe zij LOB in de praktijk toepassen. Je gaat naar huis met een aantal concrete voorbeelden die je direct kunt toepassen in je lessen.

DOOR

Gea Bakker

Middag workshop 9

Middag workshop 9

RUBRICS OM DE KWALITEIT VAN LEERLINGENPRODUCTEN TE BEOORDELEN

Rubrics worden vaak gezien als een geschikt middel om de kwaliteit van leerlingproducten, zoals verslagen en presentaties, (formatief) te beoordelen. Het opstellen van bruikbare, overzichtelijke en inzichtelijke rubrics valt echter nog niet mee.

WAT GA JE DOEN?

Tijdens deze workshop laat Saskia zien welke ontwerpcriteria je zou kunnen gebruiken bij het ontwerpen van rubrics en gaat ze in op de verschillen tussen een goede rubric en een goede checklist. Ze maakt hierbij gebruik van inzichten uit haar promotieonderzoek over leren onderzoeken bij de bètavakken in het vo, waarbij ze een serie rubrics en checklists ontworpen, getest en geëvalueerd heeft. Uiteraard ga je zelf aan de slag met het ontwerpen en verbeteren van rubrics. Het is daarom belangrijk om een (nlt-)opdracht waarbij je rubrics zou willen ontwerpen en/of al ontworpen rubrics mee te nemen naar deze workshop.

DOOR

Saskia van der Jagt

Middag workshop 10

Middag workshop 10

BUITENONDERWIJS IN RELATIE TOT DE LEERLIJN DUURZAME ONTWIKKELING

Met leerlingen naar buiten gaan is leuk, maar vaak zijn er allerlei belemmeringen. Die belemmeringen willen we overbruggen. Wageningen Pre-University houdt zich al enige tijd bezig met kansen voor buitenonderwijs in het licht van Leren voor Duurzame Ontwikkeling en zal de komende drie jaar aan de slag gaan met het ontwikkelen van laagdrempelige werkvormen voor vakoverstijgend buitenonderwijs onder de noemer: Waarnemen en waarderen.

WAT GA JE DOEN?

In deze workshop delen wij onze gedachten achter het nut en de noodzaak van buitenonderwijs en gaan we onderling onze beste ervaringen met buitenonderwijs delen. We inventariseren bij welke nlt-modules buitenonderwijs nog niet plaatsvindt, terwijl dat wel een meerwaarde zou kunnen hebben en op een makkelijke manier kan worden ingepast. Neem je beste buitenles mee in de vorm van een eenvoudig draaiboek en uitgeschreven leerdoelen. De beste ideeën die we met elkaar genereren worden benut binnen ons project en verder uitgewerkt tot concrete lessen die je uiteindelijk krijgt toegestuurd.

DOOR

Reina Kuiper