Aarde in evolutie

De rode draad in het modulesysteem is de evolutie van planten en dieren op het land en in de oceaan. De silica-cyclus heeft een grote invloed op de ontwikkeling van verschillende soorten en op hun beurt hebben deze soorten een grote invloed op de silica-cyclus. De belangrijkste conclusie van deze module is dat de aarde een complex systeem is waarin alles met elkaar is verbonden. Veranderingen in een deel van het systeem hebben effect op de rest van het systeem en kunnen grote gevolgen hebben.