Battle of genes

Concepten uit de plantenveredeling , phytopathologie en biotechnologie zullen worden behandeld aan de hand van de aardappelziekte phytophthora. Er wordt op moleculair niveau gekeken naar de strijd tussen Phytophthora infestans en de aardappelplant en de verschillende maatregelen die de mens kan nemen om de plant te beschermen. Genetica speelt een centrale rol in de module. De methode van cisgenese om phythophthora infestans onschadelijk te maken wordt uitgelegd en ten slotte wordt er in gegaan op de mogelijke consequenties van de techniek en de ethische gevolgen ervan.