Blue energy

Blue Energy is een innovatieve vorm van duurzame energie, waarbij energie kan worden opgewekt door zoet en zout water met elkaar te mengen. Blue Energy is een nog onbekende vorm van energie opwekken. De leerlingen zullen de werking van Blue Energy gaan verkennen, de toepassingsmogelijkheden onderzoeken en een technisch ontwerp vormgeven. De module bestaat uit een theoretisch gedeelte en een stuk praktijk/zelfstudie. Het doel van deze module is dat de leerling zoveel mogelijk zelf op onderzoek gaat en daarbij de theorie als hulpmiddel gaat gebruiken.