Brandstof voor het leven

De concepten fotosynthese en energie worden behandeld aan de hand van een actueel probleem, namelijk: energieverbruik en de daarbij behorende CO2-uitstoot. Dat laatste heeft weer gevolgen voor het klimaat. De eindopdracht gaat over het ontwerp van een mogelijk alternatief om het gebruik van brandstoffen te beperken: de gesloten kas. Andere opdrachten behandelen o.a. de groei van biomassa en de daarvoor benodigde CO2.