Complexe stromen

De module begint met de fysica van wisselstroom en gelijkstroom en van netwerken waarin condensatoren en inductoren zijn opgenomen. Om de winst en faseverschuiving in dergelijke netwerken te kunnen berekenen, zullen leerlingen eerst vectoren gebruiken. Daarna volgt een inleiding in complexe getallen, geassocieerd met de bestudeerde situatie, waarin versterking en faseverschuiving correct kunnen worden weergegeven. In het nieuwe wiskundige model zijn de berekeningen eenvoudiger en uniformer voor de verschillende componenten van het circuit.