Cybersecurity

Cybersecurity gaat over het beveiligen van digitale informatie en digitale diensten die een bepaalde waarde hebben. Die waarde zorgt ervoor dat je de informatie of dienst wilt afschermen. Uiteindelijk gaan diensten over het lezen of wijzigen van digitale gegevens: de gegevens over je bankrekening, al je emails, of de inhoud van je Facebook pagina. ‘Cyber’ in cybersecurity benadrukt extra dat het gaat om security in cyberspace, de virtuele wereld van die bestaat uit computers en de netwerken tussen computers.