Drinkwater, lekker belangrijk

Voor iedere leerling is het vanzelfsprekend dat er schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. Op de TU Delft bij de afdeling Civiele Techniek weten ze wel beter. Daar verrichten ze nog voortdurend onderzoek naar drinkwaterkwaliteit. De drinkwaterzuivering wordt nog regelmatig uitgebreid met nieuwe zuiveringstechnieken. Door de milieuverontreiniging van grond- en oppervlaktewater is het noodzakelijk de kwaliteit van het drinkwater scherp in de gaten houden. Nederland is een land waar relatief maar weinig flessenwater wordt gedronken. Dat willen we zo houden!