Forensisch onderzoek

In de module wordt ingegaan op de vraag wat forensisch onderzoek inhoudt. Leerlingen ervaren welke problemen men tegenkomt bij het verrichten van vinger-, haar- en bloedsporenonderzoek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop een DNA-profiel tot stand komt en welke betrouwbaarheid men aan kan toekennen aan deze methode.