Kunstnier en membranen

Een module over membraantechnologie binnen de context van nierdialyse. Onder andere aandacht voor de huidige ontwikkelingen, predialysezorg en cross-overdonatie