Schat je risico

Schat je Risico! In hoeverre zijn chemische stoffen in voeding en gebruiksproducten gevaarlijk? In deze module bepalen leerlingen de toxicologische risico`s van verschillende chemische stoffen waarmee zij in contact kunnen komen. Zee doen onderzoek naar gevaren van de giftigheid van stoffen: risicoinschatting van blootstelling en effecten op mens en dier en beleidsontwikkeling om schadelijke gevolgen te beperken.