Duurzaam maar niet duur

Leerlingen bestuderen het klimaat binnen school. Op basis van de verzamelde gegevens stellen de leerlingen een rapport op over de energiesituatie op school. In datzelfde rapport doen ze aanbevelingen over hoe de situatie te verbeteren. Tenslotte geven ze aan hoe ze denken hun doelen te bereiken.