Technisch Ontwerpen in de Biomedische Technologie.

In de gezondheidszorg zijn bejaarden en gehandicapten twee groepen mensen die steeds meer aandacht krijgen. Voor een beter en zelfstandiger functioneren in de maatschappij zijn voor deze groepen vaak nieuwe hulpmiddelen of aanpassingen van bestaande apparaten nodig. Deze worden ontworpen in een proces dat beschreven wordt met de term “technisch ontwerpen”. In deze module wordt de leerlingen geleerd hoe technisch ontwerpen in zijn werk gaat.