Waterzuivering

Een (synthetisch) afvalwater wordt door een groepje leerlingen in verschillende stappen gereinigd tot het niveau van de lozingseisen voor de diverse componenten. De leerlingen verkrijgen door het toepassen van de zuiveringsstappen inzicht in vele biologische, chemische en natuurkundige onderwerpen.