Bewust Overwogen Biertje

Het verwerven van kennis over alcohol, met name kennis van de risico’s bij het onder invloed besturen van een (motor)voertuig. Daarnaast spelen ook gezondheidsaspecten een rol. Het geheel is ingekaderd in een min of meer doorlopend verhaal, de context.