CO2 opslag: zin of onzin?

Is CO2 – opslag zinvol om de klimaatverandering in te perken of is CO2 niet de (enige) boosdoener en is er een invloed van de zonneactiviteit? Leerlingen verdelen zich in commissies die een gedegen advies aan de minister aanbieden. De leerling maakt kennis met de chemische, biologische en fysische eigenschappen van CO2 en denkt van daaruit mee om het CO2-probleem het hoofd te bieden. Er wordt geredeneerd vanuit de uitstoot van een enkele auto – incl. garagebezoek – en deze emissie wordt geëxtrapoleerd naar de mondiale uitstoot door de industrie en het verkeer. Er wordt tevens gekeken naar de megastromen van CO2. Oplossingen zoekt de leerling in opslag in olie- en gaslagen, aquifers, steenkoollagen en via algen. De module wordt afgesloten met een debat.