Forensisch onderzoek

In het kader van een gefingeerde moordzaak voeren leerlingen in groepen forensisch onderzoek uit. Zij moeten zich hierbij kennis en technieken uit de volgende disciplines eigen maken: natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. Leerlingen verwerven het inzicht dat in de praktijk problemen vanuit een geïntegreerde aanpak worden aangepakt.