Nieuws

Verslag nlt-conferentie 2023

Verslag nlt-conferentie 2023

Op 16 februari, was de 16de editie van de nlt-jaarconferentie met als titel: NLT, EEN VERLEIDELIJK VAK. Het was een extra feestelijke gebeurtenis met gebakjes in de ochtend en een mooie cadeautas voor de deelnemers,…

Schoolnabije ondersteuning

Schoolnabije ondersteuning

Hoewel onze scholen regionaal ondersteuning en scholing kunnen krijgen, merken we dat het vaak niet lukt om daar gelegenheid voor te vinden. Daarom hebben we OCW gevraagd om een pilot uit te mogen voeren met doelgerichte schoolgesprekken. OCW heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld.…

Modulenieuws

Modulenieuws

Hierbij een overzicht van de ‘uitslag’ van het overleg van de certificeringscommissie op 12 januari 2023: Gecertificeerd zijn de nieuwe lesmodules: ‘De toekomst van de landbouw’ ‘Digitale technologie’ ‘Kansen met Quantum…

Advies over het nieuwe examenprogramma

Advies over het nieuwe examenprogramma

Zoals bekend is er een VakVernieuwingsCommissie Natuurwetenschappelijke vakken (VVC Nwv) ingesteld met daarin ook nlt-docenten. In november zijn twee eerste producten opgeleverd: een karakteristiek per vak (ook nlt dus) en een opzet voor een gezamenlijke structuur van alle…

Hoe kies ik een nieuwe module?

Hoe kies ik een nieuwe module?

Duurzame ontwikkeling is een van de aspecten waar je keuze op kunt baseren. Veel nlt modules hebben raakvlakken met Duurzame ontwikkeling, maar er was nooit een duidelijke samenhang tussen deze modules en ook geen gemeenschappelijke didactiek. De…